❗AKCIA❗ ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU OD 149 €!

Vyžiadať spätné volanie

Vyplňte prosím formulár

Čo vám ponúkame

Stavebné inžinierstvo

projektovanie a dokumentácia stavieb, komplexné architektonické a inžinierske služby.

Energetická certifikácia budov

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov,
vykurovanie a príprava teplej vody.

Termovízia objektov

Vyhotovenie termovíznych posudkov.

Certifikáty

Komplexné vypracovanie energetických certifikátov

Zlepšenie

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Staré budovy

V prípade potreby u starých objektov taktiež zabezpečujeme kvalifikovanými odborníkmi , termovízne merania objektov , spolu s vyhodnotením stavu objektu.

Najčastejšie otázky

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

Cenotvorba Energetických certifikátov a Tepelnotechnických posudkov budov je veľmi osobitná v závislosti od náročnosti a veľkosti daného objektu. Pri rodinných domoch sa cena pohybuje v rozmedzí 150-250 Eur za ECB a 100-150 Eur za TTP, stavby väčšieho rozsahu sú riešené individuálne pri obhliadke.

Na vypracovanie Energetického certifikátu budovy sú potrebné 1 až 2 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé projekty aj uprednostniť a vystaviť Energetický certifikát do 48 hodín od obhliadky.

Energetický certifikát je možné získať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša spoločnosť. Ale musí sa vykonať obhliadka objektu a zistiť skutočný stav objektu. To znamená, že odborne spôsobilá osoba je povinná obhliadnuť objekt a spraviť fotodokumentáciu.

Áno, samozrejme bezplatné poradenstvo poskytujeme na tel. čísle 0905 457 225, alebo môžete vyplniť kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

logo

CHCETE ZAROBIŤ PENIAZE ĽAHKO A RÝCHLO?

Kontaktujte nás

Zoznámte sa s nami

Športová 40 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 991 11 Slovakia

Zavolajte nám

+421 905 457 225

Napíšte nám

nedela@cobrabauart.sk